HomeSPONSORS & LOVERS

De Academy is een priveschool zonder subsidies, SPONSOREN en LOVERS leveren een welkome bijdrage aan de financiele draagkracht van onze Academy

PRINCIPAL SPONSORS

Onze Principal Sponsors leveren een bijdrage voor langere termijn en zijn zichtbaar waar de Academy aanwezig is.
https://socceracademybreda.nl/wp-content/uploads/2019/09/Unknown-1-1.png
https://socceracademybreda.nl/wp-content/uploads/2019/09/Unknown-6.jpeg

EVENT PARTNERS & LOVERS

Onze Event Partners sponsoren (financieel of materieel) op incidentele basis evenementen van de Academy. De LOVERS zijn vrienden en familie van de Academy die begrijpen wat wij doen en ons een financieel hart onder de riem steken....we LOVE them!